onsdag 5. november 2014

Reinslakting på Valdresflya

Slaktingen ble i år litt spesielle. Været har i år gitt en del sopp også i fjellet, noe som reinsdyrene har likt. Dette hadde resultert i for mye radioaktivitet i en del dyr. Mattilsynet målte alle dyrene som skulle slaktes og sorterte ut de med for høye verdier. Derved måtte mange dyr slippes ut igjen. 

I år er det 30 år siden ulykken i Tjernobyl, men alikevel er ettervirkningenem så store. Disse  fjellområdene  var noen av de som ble hardest rammet med nedfall den gangen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar