torsdag 23. mars 2017

Hare på besøk

Fikk denne fine haren på besøk en rekke ganger rund hytta i dag. En periode var det to stykker som løp etter hverandre i stor fart og sloss litt. Etter postering og venting fikk jeg noen bilder. 

Bilde er tatt på frihånd med en AF-S 200-500/, bl. 5,6, 1/1250 sek, ISO 1200 med kamera D800.


søndag 28. august 2016

Uformell test Nikon

Dette er ikke ment som noe annet enn en amatørmessig test av et par linser ved praktisk bruk. Det har vært en del sammenlignbare tester av disse lisene, men få med samme motiv og under samme forutsetninger. 

Har skaffet meg en ny og lettere tele, nemlig AFS 200-500/5,6. Har ennå min eldre, trofaste AFS 300/2,8, non VR. Vedlagt sees to bilder tatt med samme kamera, Nikon D800, det ene tatt med 300mm pluss 2x converter (ver. III) og det andre med AFS 200-500. 

Nikon D800, AF-S 300/2,8, 2x con.

Nikon D800, AF-S 200-500,5,6


Begge linsene er etter beste skjønn individuelt AF finjustert, da kameraet har en liten tendens til å bakfokusere. Bildene er fra samme standpunkt, samme tid, samme stativ, VR av, samme kamerainnstillinger  (bl. 5,6, ISO 800, 1/1250 sek), samme fugl osv. Tjeld var en tålmodig venn som satt på samme plass til jeg hadde tatt bilder med begge lisene. 

Bildene er croppet noe forskjellig for at utsnittet skal bli tilnærmet det samme. Brennvidde blir jo 600mm med 2x conv, mens zoomen ble brukt på 480mm. Bildene er etter cropping på lengste side ca 4000 pixel på 300mm og ca 3000 pixel på 200-500mm. Bildene er tatt i raw og behandlet i LR nogenlunde likt. 

Min erfaring er:
Selv på 100% croppet er forskjellen nesten ikke synlig. På en måte er jeg overrasket over at 2x conv er såvidt god på 300mm. Det er nok slik at tyngden på denne kombinasjonen, gjør det helt nødvendig med godt stativ. På frihånd synes jeg ikke dette fungerer godt nok. AF fungerer rimelig bra også med 2x conv. 

Zoomen er mye lettere å få bra bilder med på frihånd. Det blir nok zoomen som blir å bruke videre fremover. Selv med 1,4 conv fungerer dette bra i godt lys (bl. 8). Med conv mister en AF hastighet, slik at BIF ikke blir særlig aktuelt. Prisforskjellen mellom disse to objektivene er jo ganske stor (1:3). Zoomen er lettere, smidigere i bruk og økonomisk mye mer overkommelig. Håndholdt er det ikke tvil om mitt valg. lørdag 4. juni 2016

Rødrev

Møtte denne fine Rødreven på Fokstugu for noen dager side. Den var konsentrert om å finne reir med egg og la ikke merke til meg, selv om klikkene fra kameraet nok var lett å høre. Snudde seg å så på meg et par ganger, trodde vel det hadde klikket for meg og fortsatte videre. For interesserte: Nikon D800, Nikon AFS 200-500 + 1,4 conv., (på 700mm), bl. 11, ISO 400, 1/1000 sek, håndholdt. tirsdag 7. juli 2015

Soloppgang Valdresflya

Soloppgang over Fisketjønnhøgda, Valdresflya. Fremdeles skiføre over 1300 moh. Fuglene er konsentrert på de få bare flekkene. 


Reinsdyra har trukket ned i terrenget hvor de finner mat til kalvene. Reinsdyra var helt nede i hyttebebyggelsen tidligere i vår. 

Mogop blomstrer på de bare feltene.onsdag 5. november 2014

Reinslakting på Valdresflya

Slaktingen ble i år litt spesielle. Været har i år gitt en del sopp også i fjellet, noe som reinsdyrene har likt. Dette hadde resultert i for mye radioaktivitet i en del dyr. Mattilsynet målte alle dyrene som skulle slaktes og sorterte ut de med for høye verdier. Derved måtte mange dyr slippes ut igjen. 

I år er det 30 år siden ulykken i Tjernobyl, men alikevel er ettervirkningenem så store. Disse  fjellområdene  var noen av de som ble hardest rammet med nedfall den gangen.


torsdag 1. mai 2014

Rustand

Det har i den siste tiden vært en Rustand som periodevis har holdt til ved Østensjøvannet,  Oslo. Er nok sjelden i våre områder. Denne kan være ganske uredd, så det kan være at den har vært mye i kontakt med mennesker tidligere. Er ringmerket med blå ring (NF XXXX). Er nok alene. I og med at den sorte halsringen nesten ikke er synlig og hode ganske lyst, kan dette være en hunn.

Ser ut til å klare seg fint sammen med de andre fuglene i området. Da jeg var der, kom den noe for nær en Kanadagås med reir og ble jaget. Fløy bare et liten kort stekning, kom med sin nasale, kraftige ØØ og padlet tilbake hvor den fortsatte å beite.

En fargerik fugl og fin fugl.søndag 13. april 2014

Hornborgasjøen


Det var på det meste registert ca 23 000 traner ved sjøen nå i begynnelsen av April. Her er noen bilder fra siste uke hvor antallet var 14 800 den dagen jeg var der.