onsdag 5. november 2014

Reinslakting på Valdresflya

Slaktingen ble i år litt spesielle. Været har i år gitt en del sopp også i fjellet, noe som reinsdyrene har likt. Dette hadde resultert i for mye radioaktivitet i en del dyr. Mattilsynet målte alle dyrene som skulle slaktes og sorterte ut de med for høye verdier. Derved måtte mange dyr slippes ut igjen. 

I år er det 30 år siden ulykken i Tjernobyl, men alikevel er ettervirkningenem så store. Disse  fjellområdene  var noen av de som ble hardest rammet med nedfall den gangen.


torsdag 1. mai 2014

Rustand

Det har i den siste tiden vært en Rustand som periodevis har holdt til ved Østensjøvannet,  Oslo. Er nok sjelden i våre områder. Denne kan være ganske uredd, så det kan være at den har vært mye i kontakt med mennesker tidligere. Er ringmerket med blå ring (NF XXXX). Er nok alene. I og med at den sorte halsringen nesten ikke er synlig og hode ganske lyst, kan dette være en hunn.

Ser ut til å klare seg fint sammen med de andre fuglene i området. Da jeg var der, kom den noe for nær en Kanadagås med reir og ble jaget. Fløy bare et liten kort stekning, kom med sin nasale, kraftige ØØ og padlet tilbake hvor den fortsatte å beite.

En fargerik fugl og fin fugl.søndag 13. april 2014

Hornborgasjøen


Det var på det meste registert ca 23 000 traner ved sjøen nå i begynnelsen av April. Her er noen bilder fra siste uke hvor antallet var 14 800 den dagen jeg var der.