søndag 28. august 2016

Uformell test Nikon

Dette er ikke ment som noe annet enn en amatørmessig test av et par linser ved praktisk bruk. Det har vært en del sammenlignbare tester av disse lisene, men få med samme motiv og under samme forutsetninger. 

Har skaffet meg en ny og lettere tele, nemlig AFS 200-500/5,6. Har ennå min eldre, trofaste AFS 300/2,8, non VR. Vedlagt sees to bilder tatt med samme kamera, Nikon D800, det ene tatt med 300mm pluss 2x converter (ver. III) og det andre med AFS 200-500. 

Nikon D800, AF-S 300/2,8, 2x con.

Nikon D800, AF-S 200-500,5,6


Begge linsene er etter beste skjønn individuelt AF finjustert, da kameraet har en liten tendens til å bakfokusere. Bildene er fra samme standpunkt, samme tid, samme stativ, VR av, samme kamerainnstillinger  (bl. 5,6, ISO 800, 1/1250 sek), samme fugl osv. Tjeld var en tålmodig venn som satt på samme plass til jeg hadde tatt bilder med begge lisene. 

Bildene er croppet noe forskjellig for at utsnittet skal bli tilnærmet det samme. Brennvidde blir jo 600mm med 2x conv, mens zoomen ble brukt på 480mm. Bildene er etter cropping på lengste side ca 4000 pixel på 300mm og ca 3000 pixel på 200-500mm. Bildene er tatt i raw og behandlet i LR nogenlunde likt. 

Min erfaring er:
Selv på 100% croppet er forskjellen nesten ikke synlig. På en måte er jeg overrasket over at 2x conv er såvidt god på 300mm. Det er nok slik at tyngden på denne kombinasjonen, gjør det helt nødvendig med godt stativ. På frihånd synes jeg ikke dette fungerer godt nok. AF fungerer rimelig bra også med 2x conv. 

Zoomen er mye lettere å få bra bilder med på frihånd. Det blir nok zoomen som blir å bruke videre fremover. Selv med 1,4 conv fungerer dette bra i godt lys (bl. 8). Med conv mister en AF hastighet, slik at BIF ikke blir særlig aktuelt. Prisforskjellen mellom disse to objektivene er jo ganske stor (1:3). Zoomen er lettere, smidigere i bruk og økonomisk mye mer overkommelig. Håndholdt er det ikke tvil om mitt valg.